Objektif PPSMS

Objektif Penubuhan

  1. Menghimpunkan kepakaran dalam bidang ilmu sains marin, sains sekitaran dan ekosistem di bawah satu organisasi serta menyediakan peluang yang baik kearah penyepaduan dan pengukuhan jaringan;
  1. Menawarkan program pengajian yang berkualiti untuk memenuhi keperluan semasa dan masa hadapan dalam bidang sanis marin, sains sekitaran dan ekosistem;
  1. Menerokai segala ilmu dalam semua bidang yang berkaitan menerusi penyelidikan fundamental dan eksploratori;
  1. Menyediakan kemudahan dan fasiliti terkini bagi menyokong pembangunan ilmu, pembelajaran dan kesarjanaan; dan
  1. Menghasilkan graduan yang bertanggungjawab, berilmu, berkeyakinan dan berketrampilan.